ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA

Aj bratislavskí karatisti nosia naše odznaky! Klubu sme pripravili dynamický dizajn odznakov, ktoré boli pripevnení na vizitkovej karte.
 
Prichystali sme: grafické riešenie a realizáciu 50 mm odznakov na vizitkovej karte.