ŠITÉ SPONKY

Pre Kiku, ktorá tvorí krásne ručne šité ozdoby do vlasov sme vychádzajúc z dizajnu jej produktov pripravili drobný ďakovný merch pre zákazníkov. Ani tu sme sa spoločne nebáli zaexperimentovať a pracovali sme aj s metalickými papiermi.
 
Klient: Kika
Prichystali sme: grafiku a realizáciu odznakov všetkých rozmerov v ponuke. V klasickom prevedení aj na metalických papieroch.