LA DONUTERIA

V La Donuteria si obľúbili naše Donutky až tak, že sa rozhodli ponúkať ich popri tých svojich. 
 
Prichystali sme: 50 mm odznaky pripevnené na ozdobnej karte.